สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Saraburi


 
 
เฟซบุ๊ก
อ่านข่าวประจำวัน กกต. cliping news
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กองทุนพัฒนาการเมือง
 
 

ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.

โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

เมื่อ : 2011-10-11 10:46:10 อ่าน : 1781
เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน  ๒๕๕๔    สนง.กกต.จว.สระบุรี  ได้ดำเนินการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสืออาสา กกต.ของโรงเรียนอนุบาลวังม่วง  
จำนวน ๔๐  คน  ตามโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔   ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด   เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  สระบุรี    อ.วังม่วง  จ.สระบุรี   โดยมีนายสุชาติ   พรสินชัย   ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวังม่วง  เป็นประธานพิธีเปิด   และว่าที่ร้อยตรี ทวี  ชุนเกาะ   ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี  เป็นผู้อำนวยการฝึก
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 118
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 889,276