สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Saraburi


 
 
เฟซบุ๊ก
อ่านข่าวประจำวัน กกต. cliping news
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กองทุนพัฒนาการเมือง
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เมื่อ : 2011-06-12 12:21:58 อ่าน : 6943
             พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม)  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 46 ก  วันที่ 9 มิถุนายน  2554  แล้ว  โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
ดาวน์โหลดด้านล่างได้เลยค่ะไฟล์เอกสาร
 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม).pdf 242 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 119
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 889,277