สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล
Office of Province Election Commission of Satun


 
 
งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ที่เปิดสอบ
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
หนังสือเวียนอปท.
กกต.ท้องถิ่น
แบบรายงานการรับสมัคร
facebook Ect sathun
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม
รวมกฏหมายเลือกตั้ง
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
โครงการลูกเสือ กกต.
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (28 อบต.)

เมื่อ : 2013-10-17 22:10:15 อ่าน : 283
สนง.กกต.จว.สตูล ได้จัดทำข้อมูลศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดสตูล ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ สนง.กกต.จว.สตูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานงานกับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูลจำนวน 28 แห่งที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 19 ตุลาคม 2556ไฟล์เอกสาร
 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง 28 อบต.docx 130 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 39
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 234,204