สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี
Office of Province Election Commission Singburi


 
 
คู่มือและแบบฟอร์มยื่นค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
แบบฟอร์มการยกเลิกลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต
ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเหตุ
การเลือกตั้ง ส.ส.
ศาลปกครอง
เว็บไซต์จังหวัดสิงห์บุรี
 
 

ข่าวและกิจกรรมของ กกต.จว.

ค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

เมื่อ : 2013-07-17 11:25:06 อ่าน : 723


 เมื่อวันที่ 11- 13 ก.ค. 56 ที่ รอยัล กรีนวัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาได้รับการปลูกฝังเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยในรูปแบบค่ายประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ให้มีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ชุมชนของตนเอง ด้วยความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกสาธารณะ เป็นผู้มีเหตุผลและความรักความหวงแหนในท้องถิ่นของตน โดยมีนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน ทั้งนี้ในกิจกรรมดังกล่าว มีนายวิสิทธิ์  เงินทิพย์ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิเชียร  ใจผาสุข กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด

  
รูปภาพประกอบ

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 45
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 285,718