สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ
Office of Province Election Commission of Sisaket


 
 
เว็บกกต
จังหวัดศรีสะเกษ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรค
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เครื่องลงคะแนน
ราชกิจจา
หน่วนงานของรัฐ
 
 

 
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ทาม ห้วยจันทร์ และ ส.อบต.บุสูง ห้วยเหนือ หนองบัวดง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ทาม ห้วยจันทร์ และ ส.อบต.บุสูง ห้วยเหนือ หนองบัวดง update
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ตำแย เขต 2
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ตำแย เขต 2 update
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ไพร
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ไพร update
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.เสียว เขต 2
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.เสียว เขต 2
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หนองม้า เขต 3
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หนองม้า เขต 3
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ทต.เมืองคง เขต 2  ส.อบต.คูซอด เขต 5 และ ทต.กำแพง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ทต.เมืองคง เขต 2 ส.อบต.คูซอด เขต 5 และ ทต.กำแพง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง อบต.ห้วยตึ๊กชู เขต 5
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง อบต.ห้วยตึ๊กชู เขต 5
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง อบต.ไพร เขต 9 และเขต 11
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง อบต.ไพร เขต 9 และเขต 11
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  อบต.พิมาย และ อบต.ใจดี
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง อบต.พิมาย และ อบต.ใจดี
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ดู่ และ อบต.ผือใหญ่
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ดู่ และ อบต.ผือใหญ่
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง อบต.ศรีแก้ว อบต.หนองครก อบต.คอนกาม และ อบต.โดด
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง อบต.ศรีแก้ว อบต.หนองครก อบต.คอนกาม และ อบต.โดด
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.อบต.น้ำอ้อม
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.อบต.น้ำอ้อม
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.อบต.พิงพวย และ ส.อบต.หนองบัวดง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.อบต.พิงพวย และ ส.อบต.หนองบัวดง
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.อบต.บึงบอน
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.อบต.บึงบอน
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.อบต.หมากเขียบ ส.อบต.โพธิ์ชัย ส.ทต.ไพรบึง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.อบต.หมากเขียบ ส.อบต.โพธิ์ชัย ส.ทต.ไพรบึง
 
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.อบต.เมืองจันทร์
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.อบต.เมืองจันทร์

ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 96
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 286,271