สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ประกาศผลการเลือกตั้ง

อบจ.สงขลา (เขตเลือกตั้งที่ 3 /อ.สะเดา) , ทต.นาสีทอง (นายกเทศมนตรี)

เมื่อ : 2011-11-05 16:30:29 อ่าน : 1384
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ ครั้งที่ 60/2554 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน2554

1. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอสะเดา  แทนตำแหน่งที่ว่าง
เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่  29 พฤษภาคม 2554  ผู้ได้รับการเลือกตั้ง คือ
นายวัชชพล  ปริสุทธิ์กุล
2. ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาสีทอง อำเภอรัตภูมิ (กรณีครบวาระ)
เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่  29 พฤษภาคม 2554  ผู้ได้รับการเลือกตั้ง คือ
นายวุฒ  เพชรหนูเสด 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 276
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 544,644