สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
เตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติ
เตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติ
 
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตร พตส.รุ่นที่ 6
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตร พตส.รุ่นที่ 6
หนังสือเชิญอนุกรรมาธิการ ฯ ประชุมครั้งที่ 1/2558
หนังสือเชิญอนุกรรมาธิการ ฯ ประชุมครั้งที่ 1/2558
 
หนังสือเชิญเข้าร่วมรายการ
หนังสือเชิญเข้าร่วมรายการ "เสียงประชาชน สปช."
เปิดยื่นคำขอยกเลิกลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ฯ ถึง 30 มิ.ย.58
เปิดยื่นคำขอยกเลิกลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ฯ ถึง 30 มิ.ย.58
 
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 2 (เรียน ผู้เสนอชื่อคัดเลือกเป็น สปช.จังหวัดสงขลา)
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 2 (เรียน ผู้เสนอชื่อคัดเลือกเป็น สปช.จังหวัดสงขลา)
หนังสือเชิญประชุม (เรียน ผู้เสนอชื่อคัดเลือกเป็น สปช.จังหวัดสงขลา)
หนังสือเชิญประชุม (เรียน ผู้เสนอชื่อคัดเลือกเป็น สปช.จังหวัดสงขลา)
 
ศูนย์ประสานงาน สปช.ระดับจังหวัด
ศูนย์ประสานงาน สปช.ระดับจังหวัด
แจ้งย้ายที่ทำการ สนง.กกต.จังหวัดสงขลา
แจ้งย้ายที่ทำการ สนง.กกต.จังหวัดสงขลา
 
ค่านิยม 12 ประการ
ค่านิยม 12 ประการ
ข้อมูลประวัติ สมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดสงขลา (นายประเสริฐ ชิตพงศ์)
ข้อมูลประวัติ สมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดสงขลา (นายประเสริฐ ชิตพงศ์)
 
ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
รายชื่อ อปท.ครบวาระ 1 มค.-31 ธค.58
รายชื่อ อปท.ครบวาระ 1 มค.-31 ธค.58
 
แนวปฏิบัติในการแสดงวิสัยทัศน์ ฯ
แนวปฏิบัติในการแสดงวิสัยทัศน์ ฯ
แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหาเป็น สปช.จ.สงขลา
แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหาเป็น สปช.จ.สงขลา
 
การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
เปิดยื่นคำขอยกเลิกลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ฯ ถึง 30 ธ.ค.57
เปิดยื่นคำขอยกเลิกลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ฯ ถึง 30 ธ.ค.57
 
เรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557
เรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557
การสรรหาสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
การสรรหาสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557

ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 67
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 546,956