สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.จังหวัดสงขลา ปี 2557

เมื่อ : 2014-03-31 10:55:46 อ่าน : 1021
จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับเรียงตามลำดับหมายเลขผู้สมัคร
หมายเลข
ประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร คะแนนที่ได้รับ
1 นายอนุมัติ  อาหมัด 133,503
2 นายยศศักดิ์  โกไศยกานนท์ 26,500
3 นายอมรเทพ  วัชรอดิศัย 4,275
4 นายมานะ  ศรีพิทักษ์ 25,621
5 นายสมยศ  โชติเกษมศรี 7,820
6 นางรัชนีพร  รัตนถาวร 5,272
7 นายสุนันท์  เทพศรี 83,082
   
รายละเอียดผลคะแนนผู้สมัคร ส.ว. แยกรายอำเภอ ดูเพิ่มเติม


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา

สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสงขลา  วันอาทิตย์ที่  30  มีนาคม  2557

ลำดับ

อำเภอ

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

 คิดร้อยละ

 บัตรดี

 คิดร้อยละ

 บัตรเสีย

 คิดร้อยละ

 บัตรไม่ประสงค์ฯ

 คิดร้อยละ

หมายเหตุ

ที่

 

1

เมืองสงขลา

121,587

44,489

          36.59

34,573

77.71

1,853

4.17

8,063

18.12

 

2

หาดใหญ่

277,511

80,915

          29.16

55,949

69.15

3,855

4.76

21,111

26.09

 

3

นาหม่อม

17,520

8,076

          46.10

5,637

69.80

500

6.19

1,939

24.01

 

4

สิงหนคร

60,276

26,275

          43.59

21,309

81.10

1,532

5.83

3,433

13.07

 

5

ระโนด

51,420

19,842

          38.59

15,683

79.04

1,292

6.51

2,867

14.45

 

6

สทิงพระ

37,622

14,655

          38.95

10,885

74.27

1,269

8.66

2,501

17.07

 

7

กระแสสินธุ์

12,259

5,116

          41.73

4,105

80.24

363

7.10

648

12.67

 

8

รัตภูมิ

52,521

20,421

          38.88

15,478

75.79

1,277

6.25

3,666

17.95

 

9

ควนเนียง

25,794

10,802

          41.88

7,303

67.61

912

8.44

2,587

23.95

 

10

บางกล่ำ

22,125

9,963

          45.03

7,395

74.22

543

5.45

2,025

20.33

 

11

สะเดา

84,230

25,018

          29.70

17,945

71.73

1,569

6.27

5,504

22.00

 

12

คลองหอยโข่ง

19,694

7,088

          35.99

4,950

69.84

450

6.35

1,688

23.81

 

13

นาทวี

47,995

22,422

          46.72

17,344

77.35

1,340

5.98

3,738

16.67

 

14

สะบ้าย้อย

48,621

21,004

          43.20

16,877

80.35

1,417

6.75

2,710

12.90

 

15

เทพา

51,707

25,769

          49.84

20,493

79.53

1,716

6.66

3,560

13.82

 

16

จะนะ

73,638

38,394

          52.14

29,390

76.55

2,918

7.60

6,086

15.85

 

17

นับบัตรเลือกตั้งนอกเขตฯ

 

1,219

 

757

62.10

18

1.48

444

36.42

 

สรุป

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1,004,520

คน

               
 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

381,468

คน

คิดเป็นร้อยละ

         37.98

           
 

บัตรดี

286,073

คน

คิดเป็นร้อยละ

         74.99

           
 

บัตรเสีย

22,824

คน

คิดเป็นร้อยละ

           5.98

           
 

บัตรไม่ประสงค์ฯ

72,570

คน

คิดเป็นร้อยละ

         19.02

           
    


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 58
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,206