สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

เอกสารดาวโหลด

 
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิรูปขององค์กร/กลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิรูปขององค์กร/กลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา
 
รายชื่อคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม ฯ จังหวัดสงขลา
รายชื่อคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม ฯ จังหวัดสงขลา
รายชื่อคณะอนุกรรมาธิการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดสงขลา
รายชื่อคณะอนุกรรมาธิการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดสงขลา
 
ประกาศฯการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย
ประกาศฯการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.ครบวาระ ปี 2555
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.ครบวาระ ปี 2555
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เดือน มิ.ย.2555
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เดือน มิ.ย.2555
 
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือน เม.ย.55
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือน เม.ย.55
ข้อมูลพื้นฐานเลือกตั้ง ทต.พะวง
ข้อมูลพื้นฐานเลือกตั้ง ทต.พะวง
 
มุมมอง เลขาธิการ กกต. (นายภุชงค์ นุตราวงศ์)
มุมมอง เลขาธิการ กกต. (นายภุชงค์ นุตราวงศ์)
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนมี.ค.55
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนมี.ค.55
 
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน ก.พ.55
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน ก.พ.55
ข่าวสารการเลือกตั้งปีีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.55
ข่าวสารการเลือกตั้งปีีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.55
 
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือน ส.ค.54
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือน ส.ค.54
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือน มิ.ย.54
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือน มิ.ย.54
 
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือน พ.ค. 54
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือน พ.ค. 54
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือน เม.ย. 54
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือน เม.ย. 54
 
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน มี.ค.. 54
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน มี.ค.. 54
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน ก.พ. 54
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน ก.พ. 54
 
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. 54
ข่าวสารการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. 54

ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,355