สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสุโขทัย
Office of Sukhothai Province Election Commission


 
 
เว็ปไซต์จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
สถาบันพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง
กองทุนพรรคการเมือง
ราชกิจจานุเบกษา
ectnet
คนไทย
กรมอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

ประกวดราคา

 
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั้ง (vip) (รอบ 2)
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั้ง (vip) (รอบ 2) update
 
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปี 2560
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปี 2560 update
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานฯ
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานฯ update
 
ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)
ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) update
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั้ง (vip)
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั้ง (vip) new
 
ประกาศราคากลางจ้างทำป้ายไวนิลและธงสามเหลี่ยม
ประกาศราคากลางจ้างทำป้ายไวนิลและธงสามเหลี่ยม
ประกาศราคากลางจ้างรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง
ประกาศราคากลางจ้างรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา update
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัยโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัยโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update
 
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง update
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย update
 
ประกาศสอบราคาจ้างถมดิน
ประกาศสอบราคาจ้างถมดิน
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)(ดีเซล) ขนาด 11 ที่นั่ง
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)(ดีเซล) ขนาด 11 ที่นั่ง
 
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 262,530