สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสุโขทัย
Office of Sukhothai Province Election Commission


 
 
เว็ปไซต์จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
สถาบันพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง
กองทุนพรรคการเมือง
ราชกิจจานุเบกษา
ectnet
คนไทย
กรมอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

ประกวดราคา

 
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปี 2560
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปี 2560 update
 
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานฯ
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานฯ update
ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)
ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) update
 
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั้ง (vip)
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั้ง (vip) new
ประกาศราคากลางจ้างทำป้ายไวนิลและธงสามเหลี่ยม
ประกาศราคากลางจ้างทำป้ายไวนิลและธงสามเหลี่ยม
 
ประกาศราคากลางจ้างรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง
ประกาศราคากลางจ้างรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา update
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัยโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัยโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ update
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง update
 
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย update
ประกาศสอบราคาจ้างถมดิน
ประกาศสอบราคาจ้างถมดิน
 
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)(ดีเซล) ขนาด 11 ที่นั่ง
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)(ดีเซล) ขนาด 11 ที่นั่ง
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 

ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 66
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 254,774