สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์
Office of Surin Election Commission


 
 
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
กองทุนพรรคการเมือง
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง อบต.คอโค

เมื่อ : 2012-01-25 09:32:21 อ่าน : 1378
                     เมื่อวันที่  24  มกราคม  2555  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค   อำเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์    จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายเลือกตั้ง   โดยนายทรงศักดิ์   จันทรุกขา   ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์  เป็นผู้บรรยาย    มีสมาชิกสภาท้องถิ่น ,  ผู้บริหารท้องถิ่น  ,   กำนัน  ,  ผู้ใหญ่บ้าน  ,  ผู้นำชุมชน  และประชาชนที่สนใจ  เข้าร่วมรับฟัง  และสอบถามปัญหาข้อสงสัย    การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งซึ่งจะมีการครบวาระในเดือนสิงหาคม  2555   โดยมีบรรยากาศการจัดกิจกรรม  ดังนี้

 


 


 


 


 


 


 


  
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 295,648