สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
Office of Province Election Commission of Trang


 
 
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รวมกฎหมายเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงาน กกต.จังหวัดตรัง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
จังหวัดตรัง
 
 

ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.

โรงเรียนมัธยมจังหวัดตรังคว้ารางวัล โครงการโรงเรียนประชาธิปไตย ประจำปี 2555

เมื่อ : 2012-11-20 09:40:17 อ่าน : 1090
โรงเรียนจังหวัดตรังคว้ารางวัล
โครงการโรงเรียนประชาธิปไตย  ประจำปี  2555

                      ด้วยศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่  3  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย  โดยจัดให้มีการประกวดกิจกรรมโรงเรียนประชาธิปไตย  และกิจกรรมสภานักเรียน  ในระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  ประจำปี  2555  ซึ่งโรงเรียนในจังหวัดตรัง  ได้ส่งผลงาน  กิจกรรมโรงเรียนประชาธิปไตย  และกิจกรรมสภานักเรียน  เข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว  
                      และในวันที่  28  กันยายน  2555  ที่ผ่านมา  คณะกรรมการตัดสินการประกวด  ได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินการประกวด  พร้อมทั้งได้ประกาศผลการประกวด  ซึ่งโรงเรียนในจังหวัดตรังได้รับรางวัล  จำนวน 4รางวัล  รายละเอียดดังนี้

                      1.รางวัลชนะเลิศ  การประกวดโรงเรียนประชาธิปไตย  ระดับมัธยมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  ได้รับเงินรางวัล  จำนวน 20,000  บาท  พร้อมโล่เกียรติคุณ
                      2.รางวัลชนะเลิศ  การประกวดโรงเรียนประชาธิปไตย  ระดับประถมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนบ้านวังลำ  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  ได้รับเงินรางวัล  จำนวน  15,000  บาท  พร้อมโล่เกียรติคุณ  
                      3.รางวัลชนะเลิศอันดับ  2  การประกวดกิจกรรมสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนบ้านวังลำ  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  ได้รับเงินรางวัล  จำนวน  5,000  บาท  พร้อมโล่เกียรติคุณ
                      4.รางวัลชมเชย  การประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  อ.สิเกา จ.ตรัง  ได้รับเงินรางวัล  จำนวน  5,000  บาท  พร้อมโล่เกียรติคุณ 

                     
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง  ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดฯ  ครั้งนี้ด้วย


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 117
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 625,616