สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
Office of Province Election Commission of Trang


 
 
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รวมกฎหมายเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงาน กกต.จังหวัดตรัง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
จังหวัดตรัง
 
 

ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.

บรรยายให้ความรู้ในการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน สพป.ตรังเขต 1

เมื่อ : 2011-06-29 16:47:38 อ่าน : 3099
  นางวรรณษา  พรายอินทร์  หัวหน้างานการมีส่วนร่วม  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง  ได้บรรยายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรือ่งการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนกับกิจกรรมทางการเมือง  ให้แก่สภานักเรียน สพป. ตรัง เขต 1  จำนวน  140  คน  เมื่อวันพุธที่  29  มิถุนายน  2554  ณ  ห้องประชุมวิมลเมธี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 625,812