สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
Office of Province Election Commission of udonthani


 
 
อบรม กปน.ท้องถิ่น
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถ หรือ ผถ พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
อบรม กกต.ท้องถิ่น
บรรยายอบรมผู้สมัคร
บรรยาย กกต.กับกระบวนการเลือกตั้ง
powerpoint บรรยายวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ภารกิจของหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
กฏหมายในการยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบรวมคะแนนนายก
แบบรวมคะแนนสมาชิก
โปรแกรมจัดสรรบัตรเลือกตั้ง
แบบตรวจติดตามการเลือกตั้งท้องถิ่น
ขั้นตอนการทำลายบัตรเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 

กิจกรรม สนง.กกต.จว.อุดรธานี

การประชุมชี้แจง กกต.เขต และ ผอ.กกต.เขตเลือกตั้ง

เมื่อ : 2013-12-27 10:14:52 อ่าน : 372
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 57
สนง.กกต.จว.อุดรธานี ได้จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการ
เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ปธ.กกต.จว.อุดรธานี พร้อมด้วย นายนิรันด์ ยั่งยืน กกต.จว.อุดรธานี  นายพิเชฐ คูหาทอง กกต.จว.อุดรธานี และ นายเฉลิมพล ชัยกิตติภรณ์ ผอ.กต.จว.อุดรธานี ร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ ของผุ้เข้าร่วมประชุม
 


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 268,772