สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
Office of Province Election Commission of udonthani


 
 
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถ หรือ ผถ พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
กฏหมายในการยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 

กิจกรรม สนง.กกต.จว.อุดรธานี

โครงการลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อ : 2014-02-10 09:20:23 อ่าน : 469
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 สนง.กกต.จว.อุดรธานี ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ช่วยเหลือการเลือกตั้ง โดยลูกเสืออาสา กกต.ออกปฏิบัติหน้าที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง ช่วยเหลือคนชรา ผู้พิการ และจัดการจราจร ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 โรงเรียนประกอบด้วย
1.ลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
2.ลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์
3.ลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
4.ลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
5.ลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
6.ลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
7.ลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 149
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 282,536