สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
Office of Province Election Commission of udonthani


 
 
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถ หรือ ผถ พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
กฏหมายในการยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 

กิจกรรม สนง.กกต.จว.อุดรธานี

การอบรม กปน.ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี วันที่ 15 พฤษภาคม 2555

เมื่อ : 2012-05-15 15:18:13 อ่าน : 2561
การอบรมผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน)
และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบประจำหน่วยเลือกตั้ง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555
ณ โรงแรมนภาลัย  อ.เมือง จ.อุดรธานี
 
พิธีเปิดรุ่นที่ 1 (รอบเช้า)  ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 2
 
 นายวรงค์ คลังเงิน กกต.จว.อุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในช่วงเช้า   นายพูลศักดิ์ สังแก้ว ผอ.กต.จว.อด เป็นวิทยากรอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน
   
 
ผอ.กต.จว.อุดรธานี บรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าอบรม กปน.เขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2

พิธีเปิดรุ่นที่ 2 (รอบบ่าย) ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 3 และ เขตเลือกตั้งที่ 4
 
     
  นายสมบูรณ์ วุฒิพงษ์ประเสริฐ กกต.จว.อด. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในช่วงบ่าย  ผู้เข้าอบรม กปน.เขตเลือกตั้งที่ 3และ4
     
นายพูลศักดิ์ สังแก้ว ผอ.กต.จว.อด. เป็นวิทยากรอบรมโครงการดังกล่าว ทั้งในรอบเช้าและรอบบ่าย ผู้เข้าอบรมเขตเลือกตั้งที่ 3 และ 4


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 284,812