สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
Office of Province Election Commission of udonthani


 
 
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถ หรือ ผถ พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
กฏหมายในการยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 

กิจกรรม สนง.กกต.จว.อุดรธานี

อบรมรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อ : 2012-03-05 11:44:54 อ่าน : 1915
การอบรมรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเทสบาลตำบลหนองบัว

 
 
วันที่ 1 มีนาคม 2555 งานจัดการเลือกตั้ง ได้จัดอบรมรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.ท้องถิ่น
จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ทต.หนองหาน, ทต.บ้านเชียง และ ทต.พันดอน
มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 17 คน โดยมีนายพูลศักดิ์ สังแก้ว ผอ.กต.จว.อุดรธานี
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ อำนาจและหน้าที่ตาม พรบ.เลือกตั้ง
ตามมาตรา20และมาตรา21และการดำเนินภารกิจการเลือกตั้งตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 283,969