สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี
Office of Province Election Commission of uthaithani


 
 
ครวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ระเบียบ กกต
ห้องสมุด สนง.กกต.อุทัยธานี
เดลินิวส์
สวท
Nation
 
 

ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.

เปิดรายชื่อ กกต.ท้องถิ่น อบจ.อุทัยธานี

เมื่อ : 2011-12-20 17:25:28 อ่าน : 1855
เปิดรายชื่อ กกต.ท้องถิ่นประจำ อบจ.อุทัยธานี

                        กกต.อุทัยธานี คัดเลือกและแต่งตั้ง กกต.ประจำ อบจ.อุทัยธานี แล้ว เพื่อเตรียมจัดการเลือกตั้งนายก อบจ.อุทัยธานี ที่จะครบวาระต้นปี 2555

                                นายสุจินต์ ดาววีระกุล ผอ.กกต.อุทัยธานี   เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี(กกต.อบจ.อุทัยธานี) ในการจัดการเลือกตั้ง นายก อบจ.อุทัยธานี ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 มกราคม 2555  เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการสรรหา กกต.ท้องถิ่นประจำ อบจ.อุทัยธานี ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ได้คัดเลือกผู้สมัครจากจำนวน 15 คน ให้เหลือ 8 คน ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 4 คน

                                ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี ที่มี นายประหยัด ยะคะนอง เป็นประธาน ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 โดยได้คัดเลือก  นายประมวล เรืองศรี  นาสมนึก โพธิวัลย์  พ.ต.อ.อัฏฐพล ศรีเสาวลักษณ์ และนายสมบัติ ชัดเจน เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.อุทัยธานี เมื่อรวมกับ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่เป็นคณะกรรมการการฯ โดยตำแหน่ง จึงรวม 5 คน และจะได้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ต่อไป 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 74
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 458,109