สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี
Office of Province Election Commission of uthaithani


 
 
ครวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ระเบียบ กกต
ห้องสมุด สนง.กกต.อุทัยธานี
เดลินิวส์
สวท
Nation
 
 

ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.

ผลเลือกตั้งเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง

เมื่อ : 2011-05-10 14:33:04 อ่าน : 3724
 
ผลการเลือกตั้ง ทต.เมืองการุ้ง
                        ชาวเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ได้นายกคนเดิมสานงานต่ออีกสมัย 
                        นายประหยัด ยะคะนอง ประธาน กกต.อุทัยธานี แจ้งผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองการรุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งมีการเลือกตั้งผ่านไปเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมาปรากฏว่า  นายสุนทร กุลขุนทด ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง ได้ 886 คะแนน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,626 คน โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 70.79 บัตรเสียร้อยละ 10.95  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนร้อยละ 12.08
                        สำหรับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ปรากฏผลเลือกตั้ง ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ นายบุญกิจ ดีประเสริฐกุล นายบุญลือ ภูมมา นายประนอม สมัครเขตการ นายประสิทธิ์ เทียนนา นายประมวล แฉ่งฉวี นายสมปอง จันลา   เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ นายพิสัณห์ โคสอน ร.ต.ต.ชะเอม ทองศรีสมบูรณ์ น.ส.เครือวรรณ พรมสุวรรณ์ นายสุวิช นาคทอง นายปิยะ บัวคำ นายเอกชัย กล้าการไถ 
                        เนื่องจากไม่มีการร้อยเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะเสนอความเห็นให้ กกต.พิจารณารับรองผลการเลือกตั้งเป็นทางการ ต่อไป


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 138
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 456,580