สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉ.4) พ.ศ.2557  
  ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉ.4) 2557.pdf 28 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉ.5) พ.ศ.2557  
  ระเบียบ ส.ส.(ฉ.5) 2557.pdf 436 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ว.2556  
  ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2556.a.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบพิมพ์ท้ายระเบียบ ส.ว..pdf 535 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ระเบียบการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2554  
  ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.2554.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
ระเบียบว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้ามฯ ฉ.2 พ.ศ.2554  
  ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการลต.ส.ส.ฯ (ฉ.๒) 2550.pdf 60 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
ระเบียบว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้ามฯ ฉ.3 พ.ศ.2554  
  ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการลต.ส.ส.ฯ (ฉ.๓) 2554.pdf 45 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
รวมระเบียบการเลือกตั้งท้องถิ่น  
  พรบ สถ.ผถ 2554 ฉบับที่ 3.pdf 70 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ระเบียบการเลือกตั้งท้องถิ่น2554 ฉบับที่1.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ระเบียบการเลือกตั้งท้องถิ่น2554 ฉบับที่2.pdf 974 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ระเบียบ การเลือกตั้งท้องถิ่น 2556 ฉบับที่ 4.pdf 155 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ระเบียบ การเลือกตั้งท้องถิ่น ฉบับที่ 6 2556.pdf 98 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ระเบียบ การเลือกตั้งท้องถิ่น ฉบับที่ 5 2556.pdf 47 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนฯ 2554  
  ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด 2554.pdf 206 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 59
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,323