สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกาเรื่อง การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นฯ กรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา  
  การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นฯ กรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา.pdf 415 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
ประกาศเรื่องการแนะนำและลักษณะต้องห้ามเปิดเผยหรือเผยแผร่ผลสำรวจฯเลือกตั้งท้องถิ่น  
  แนะนำวิธีการและลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจฯ (สถ.หรือผถ.) 2551 - Copy.pdf 48 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.  
  กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป ครั้งต่อไป 2554.pdf 39 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องมอบหมายให้รับแจ้งเหตุ  
  บันทึกมอบหมายรับแจ้งเหตุตาม มาตรา 128.pdf 147 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ.2554  
  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 2554.pdf 150 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,270