สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
Office of Province Election Commission of Kalasin


 
 
แอพตาสับปะรด
แอพดาวเหนือ
แอพฉลาดรู้ประชามติ
ชุดหน้าที่พลเมือง
การสร้างองค์ความรู้
ค่านิยมหลักของคนไทย
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ECT intranet
Google
 
 

 
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า้ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556  
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 136 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2551  
  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม กกต..pdf 65 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554  
  ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนนฯ.pdf 464 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554  
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถหรือผถ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3).doc.pdf 556 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554  
  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554.pdf 26 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554.pdf 974 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554  
  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถ. หรือ ผถ.พ.ศ.2554.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554  
  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด ปี 2554  
  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554.pdf 206 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ.2550  
  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ.2550.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550  
  ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550.pdf 998 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 38
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 781,589