สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง
Office of Province Election Commission


 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
ห้องสมุดออนไลน์
ราชกิจจานุเบกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
 
 

ผลการเลือกตั้ง

 
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการก่อนหน้า 1 2 3 4ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
21
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มเขตเลือกตั้งที่1  
  สรุปการเลือกตั้งอบต.หนองหล่มเขต1.pdf 146 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
22
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  
  สรุปการเลือกตั้งอบต.แม่พริก.pdf 132 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
23
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน  
  สรุปการเลือกตั้งอบต.แม่สัน.pdf 123 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
24
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา  
  สรุปการเลือกตั้งอบต.ใหม่พัฒนา.pdf 135 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
25
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม  
  สรุปการเลือกตั้งอบต.แจ้ห่ม.pdf 127 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
26
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง  
  สรุปการเลือกตั้งอบต.บ้านร้อง.pdf 128 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
27
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ  
  สรุปการเลือกตั้งอบต.บ้านขอ.pdf 122 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
28
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  
  สรุปการเลือกตั้งอบต.บ้านโป่ง.pdf 129 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
29
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา  
  สรุปการเลือกตั้งอบต.บุญนาคพัฒนา.pdf 146 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
30
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม  
  สรุปการเลือกตั้งอบต.หนองหล่ม.pdf 140 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
31
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง  
  napong3mar2013.pdf 95 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
32
ผลการเลือกตั้ง นายก และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปางหลวง เขต 1 และ 2 อ.เกาะคา  
  สรุปผลการเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปางหลวง เขต 1 และ 2 อ.เกาะคา.pdf 180 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
33
ผลการเลือกตั้ง นายก และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต 1 และ 2 อ.แม่ทะ  
  สรุปผลการเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต 1 และ 2 อ.แม่ทะ.pdf 197 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
34
ผลการเลือกตั้ง นายก และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เขต 1 และ 2 อ.แม่ทะ  
  สรุปผลการเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เขต 1 และ 2 อ.แม่ทะ.pdf 209 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
35
ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง อ.เมืองลำปาง  
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง อ.เมืองลำปาง.pdf 155 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
36
ผลการเลือกตั้ง นายก และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลา เขต 1 และ 2 อ.เกาะคา  
  สรุปผลการเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลา เขต 1 และ 2 อ.เกาะคา.pdf 207 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
37
ผลการเลือกตั้ง นายก และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 1 และ 2 อ.เกาะคา  
  สรุปผลการเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 1 และ 2 อ.เกาะคา.pdf 220 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
38
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จ.ลำปาง  
  ประกาศผลนายก อบจ ลำปาง.pdf 140 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
39
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง  
  banhoad20may55.pdf 53 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
40
ผลการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ (ครบวาระ)  
  สรุปผลการเลือกตั้ง (ครบวาระ นายก และ ส.อบต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ วันที่ 13 พ.ค. 55).pdf 121 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการก่อนหน้า 1 2 3 4ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 168,232