การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2557
Election of Members of House of Representatives B.E.2557


 
 
เครื่อข่ายข้อมูลการเมืองไทย
ตนไทยดอทคอม
 
 

แบบฟอร์ม

 
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42)  
  form_mp42.pdf 82 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม - แบบ ส.ส. 42 ก.)  
  form_mp42A.pdf 87 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
หนังสือตอบรับฯ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42 ข.)  
  form_mp42B.pdf 114 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1)  
  form_emp1.pdf 94 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (แบบ ทก.2)  
  form_emp2.pdf 95 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (แบบ ทก. 1/1)  
  form_emp1-1.pdf 99 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบรายกลุ่ม (แบบ ทก.2/1)  
  form_emp2-1.pdf 107 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร  
  voter_regis.pdf 65 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (แบบ ส.ส. 28)  
  form_mp28.pdf 73 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 753,296