สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

การแบ่งเขตเลือกตั้ง

 
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
ประกาศ กกต.เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนประดู่ คลองใหญ่ และท่าแค  
  ทต.ดอนประดู่ ทต.คลองใหญ่ ทต.ท่าแค.pdf 77 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.สมหวัง  
  ทต.สมหวัง.pdf 52 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.นาโหนด  
  ทต.นาโหนด.pdf 44 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.คองทรายขาว  
  ทต.คลองทรายชาว.pdf 63 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 แห่ง  
  ทต.อ่างทอง ลำสินธิ์ และเกาะนางคำ.pdf 89 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง 4 แห่ง  
  ทต.ร่มเมือง แพรกหา แหลมโตนด และกงหรา.pdf 112 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.ดอนทราย(ปากพะยูน)  
  ทต.ดอนทราย(ป).pdf 55 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.ปรางหมู่  
  ทต.ปรางหมู่.pdf 56 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.พญาขัน  
  ทต.พญาขัน.pdf 57 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.ทะเลน้อย และดอนทราย  
  ทต.ทะเลน้อย และดอนทราย.pdf 88 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.นาท่อม  
  ทต.นาท่อม.pdf 51 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.เขาเจียก  
  ทต.เขาเจียก.pdf 54 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 แห่ง  
  ทต.โตนดด้วน ท่ามิหรำ และจองถนน.pdf 85 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง 4 แห่ง  
  ทต.พนางตุง ควนเสาธง โคกชะงาย และโคกม่วง.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.8 แห่ง  
  ทต.หนองพ้อ นาขยาด บ้านพร้าว บ้านนา ชุมพล หารเทา อ่าวพะยูน และชะรัด.pdf 172 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.เขาหัวช้าง  
  ทต.เขาหัวช้าง.pdf 60 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.บ้านสวน  
  ทต.บ้านสวน.pdf 80 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.บางแก้ว  
  ทต.บางแก้ว.pdf 88 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.ลานข่อย  
  ทต.ลานข่อย.pdf 72 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
20
ประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.ตะโหมด  
  ทต.ตะโหมด.pdf 44 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 41
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,421