สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

แบบพิมพ์ อบต.

 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
แบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิก อบต.ครบวาระ  
  สมุดแบบพิมพ์สำหรับกปน.นายกและสมาชิก อบต.ครบวาระ 54.doc 634 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบพิมพ์ กปน.สำหรับ นายก อบต. อย่างเดียว  
  สมุดแบบพิมพ์สำหรับกปน.เฉพาะนายกฯอบต. เลือกอย่างเดียว 54.doc 528 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
แบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้ง สมาชิก อบต.แทนตำแหน่งที่ว่าง  
  สมุดแบบพิมพ์สำหรับกปน.เฉพาะสมาชิก อบต. เลือกอย่างเดียว 54.doc 528 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ตัวอย่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.1 แทนตำแหน่งที่ว่าง  
  ตัวอย่างแบบพิมพ์ ส.ถ.1 และผ.ถ.1 นายกอบต.และส.อบต.แทนตำแหน่งที่ว่าง.doc 59 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
ตัวอย่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.1 กรณีครบวาระ  
  ตัวอย่างแบบพิมพ์ ส.ถ.1 และผ.ถ.1 นายกอบต.และส.อบต.ครบวาระ.doc 59 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
แบบพิมพ์ใบสมัครนายกฯ และสมาชิก อบต. ส.ถ./ผ.ถ.25-28 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ 6 / 2556  
  25 นายก-25-28 สมาชิก อบต..doc 201 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 123
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 359,332