สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

แบบพิมพ์เทศบาล

 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
แบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกฯ กรณีครบวาระ  
  สมุดแบบพิมพ์สำหรับกปน.นายกและสมาชิก เทศบาลตำบลครบวาระ 54.doc 632 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบพิมพ์หน่วยเลือกตั้งสำหรับสมาชิกสภาเทศบาลตำบล(อย่างเดียว)  
  สมุดแบบพิมพ์สำหรับกปน.เฉพาะสมาชิก เทศบาลตำบล เลือกอย่างเดียว 54.doc 526 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ตัวอย่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.1 แทนตำแหน่งที่ว่าง  
  ตัวอย่างแบบพิมพ์ ส.ถ.1 และ ผ.ถ.1 นายกเทศมนตรี และสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง.doc 61 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ตัวอย่างประกาศให้มีการเลือกตั้งส.ถ./ผ.ถ.1 ครบวาระ  
  ตัวอย่างแบบพิมพ์ ส.ถ.และ ผ.ถ.1 นายกเทศมนตรี และสมาชิก ครบวาระ.doc 59 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
ตัวอย่างใบสมัครนายกและสมาชิกเทศบาล ส.ถ./ผ.ถ.25-28 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ 6 2556  
  25 นายก-25 -28สมาชิกเทศบาล.doc 199 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 45
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,425