สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

แบบพิมพ์ทั่วไป

 
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
แบบพิมพ์ลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้าในเขต ทก.1-ทก.2/1  
  แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล.doc 142 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล.pdf 231 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบพิมพ์ท้องถิ่นตามระเบียบ 2554 ใหม่ ส.ถ./ผ.ถ.1-40  
  40-41ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 71 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  33-36 ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 190 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  25-32ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 241 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  19 ท้องถิ่น 54.doc 31 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  10-18 ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 271 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  20-24 ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 71 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  9 ท้องถิ่น 54.doc 50 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  1-8 ท้องถิ่น 54.doc 153 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
แบบพิมพ์บันทึกผลการจับสลาก ส.ถ./ผ.ถ.35  
  แบบพิมพ์ส.ถ.ผ.ถ.35 จับฉลากคะแนนเท่ากัน.doc 86 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ตัวอย่างประกาศกำหนดจำนวนป้ายหาเสียง อบต.และเทศบาล  
  ตัวอย่างประกาศกำหนดป้ายหาเสียง.pdf 128 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
ตัวอย่างหนังสือยินยอมและแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง  
  หนังสือยินยอมและแจ้งชื่อผู้ช่วยหาเสียง อบต..pdf 61 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  หนังสือยินยอมและแจ้งชื่อผู้ช่วยหาเสียง ทต..pdf 60 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
ตัวอย่างแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครท้องถิ่น  
  แบบตรวจสอบคุณสมบัติ.pdf 139 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
ตัวอย่างแบบรายงานความพร้อม เปิดและปิด  
  ตัวอย่างแบบรายงานความพร้อม.doc 31 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบรายงาน เปิด-ปิด อบต.doc 46 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ตัวอย่างหนังสือรายงานผล.doc 29 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 24
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,404