สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น

 
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
ประกาศผลเลือกตั้ง ส.อบต.ตำนาน เขต5 ซ่อม  
  ประกาศ 17 อบต.ตำนาน เขต 5 ซ่อม2 มี.ค57.pdf 59 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.ท่ามะเดื่อ ซ่อมเขต 2  
  ประกาศผล 17 ทต.ท่ามะเดื่อ เขต 2 ซ่อม.pdf 71 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ประกาศผลเลือกตั้ง ส.อบต.ควนมะพร้าว เขต 5 ซ่อม  
  ประกาศผล 17 อบต.ควนมะพร้าว เขต 5 ซ่อม 5 เม.ย.57.pdf 89 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ประกาศผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ 16 มี.ค.57  
  ประกาศ 17 ทต.หนองพ้อ (นายก)16 มี.ค57.pdf 58 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบล 7 แห่ง 23 ก.พ.57  
  ทต.กงหรา.pdf 131 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ทต.เกาะนางคำ.pdf 134 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ทต.แพรกหา.pdf 131 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ทต.ร่มเมือง.pdf 133 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ทต.ลำสินธิ์.pdf 133 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ทต.แหลมโตนด.pdf 72 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ทต.อ่างทอง.pdf 133 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบล 3 แห่ง 25 ม.ค.57  
  ประกาศผล 17 ทต.ดอนทราย (ป).pdf 203 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศผล 17 ทต.พญาขัน.pdf 126 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศผล 17 ทต.ปรางหมู่.pdf 69 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบล 6 แห่ง 22 ธ.ค.56  
  ประกาศ 17 ทต.เขาเจียก.pdf 118 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.ท่ามิหรำ.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.นาท่อม สทต..pdf 64 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.จองถนน.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.ดอนทราย ควนขนุน.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.ทะเลน้อย สทต..pdf 126 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบลโตนดด้วน 30 พ.ย.56  
  ประกาศ 17 ทต.โตนดด้วน.pdf 186 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.ลำปำ เขาปู่ และ เกาะหมาก กรณีครบวาระ 20 ต.ค.2556  
  ประกาศผล 17 นายกและ ส อบต.ลำปำ เขาปู่ และเกาะหมาก.pdf 384 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม 6 ต.ค.56  
  ประกาศ 17 นายก ทต.นาท่อม 061056.pdf 54 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ทุ่งนารี 21 ก.ย.2556  
  ประกาศ 17 นายก.อบต.ทุ่งนารี 2182556.pdf 55 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
ประกาศผลเลือกตั้ง ส.ทต.ควนเสาธง เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง  
  ประกาศ 17 ส.ทต.ควนเสาธง เขต 1 7 ก.ย.56.pdf 55 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต.เขาหัวช้าง ครบวาระ 31 ส.ค.56  
  ประกาศ 17 นายก ทต.เขาหัวช้าง 31 ส.ค.56.pdf 55 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต.ปรางหมู่ 11 ส.ค.2556  
  ประกาศ ผ.ถ.17 ทต.ปรางหมู่นายก.pdf 54 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.ตำนาน 14 ก.ค.2556  
  ประกาศผล 17 อบต.ตำนาน นายก 14072556.pdf 70 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ทต.หนองพ้อ และส.อบต.เขาชัยสน แทนตำแหน่งที่ว่าง  
  ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.17 ท.ต.หนองพ้อ และส.อบต.เขาชัยสน ซ่อม.pdf 125 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.เกาะหมาก เขต1 แทนที่ว่าง  
  ประกาศ 17 ส.อบต.เกาะหมาก เขต 1.pdf 59 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.วังใหม่ เขต 7 แทนที่ว่าง  
  ประกาศ 17 อบต.วังใหม่ เขต 7.pdf 54 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลแม่ขรี ครบวาระ และ ส.ทต.ทะเลน้อย เขต 2  
  ประกาศผล 17 ทต.แม่ขรี ครบวาระ และทต.ทะเลน้อย เขต 2.pdf 170 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
20
ประกาศผลการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.อบต.ป่าพะยอม เขต 4  
  ประกาศ 17 ส อบต.ป่าพะยอม เขต 4.pdf 57 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 84
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 359,293