สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น

 
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบล 7 แห่ง 23 ก.พ.57  
  ทต.กงหรา.pdf 131 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ทต.เกาะนางคำ.pdf 134 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ทต.แพรกหา.pdf 131 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ทต.ร่มเมือง.pdf 133 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ทต.ลำสินธิ์.pdf 133 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ทต.แหลมโตนด.pdf 72 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ทต.อ่างทอง.pdf 133 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบล 3 แห่ง 25 ม.ค.57  
  ประกาศผล 17 ทต.ดอนทราย (ป).pdf 203 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศผล 17 ทต.พญาขัน.pdf 126 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศผล 17 ทต.ปรางหมู่.pdf 69 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบล 6 แห่ง 22 ธ.ค.56  
  ประกาศ 17 ทต.เขาเจียก.pdf 118 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.ท่ามิหรำ.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.นาท่อม สทต..pdf 64 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.จองถนน.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.ดอนทราย ควนขนุน.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.ทะเลน้อย สทต..pdf 126 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบลโตนดด้วน 30 พ.ย.56  
  ประกาศ 17 ทต.โตนดด้วน.pdf 186 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.ลำปำ เขาปู่ และ เกาะหมาก กรณีครบวาระ 20 ต.ค.2556  
  ประกาศผล 17 นายกและ ส อบต.ลำปำ เขาปู่ และเกาะหมาก.pdf 384 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม 6 ต.ค.56  
  ประกาศ 17 นายก ทต.นาท่อม 061056.pdf 54 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ทุ่งนารี 21 ก.ย.2556  
  ประกาศ 17 นายก.อบต.ทุ่งนารี 2182556.pdf 55 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
ประกาศผลเลือกตั้ง ส.ทต.ควนเสาธง เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง  
  ประกาศ 17 ส.ทต.ควนเสาธง เขต 1 7 ก.ย.56.pdf 55 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต.เขาหัวช้าง ครบวาระ 31 ส.ค.56  
  ประกาศ 17 นายก ทต.เขาหัวช้าง 31 ส.ค.56.pdf 55 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต.ปรางหมู่ 11 ส.ค.2556  
  ประกาศ ผ.ถ.17 ทต.ปรางหมู่นายก.pdf 54 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.ตำนาน 14 ก.ค.2556  
  ประกาศผล 17 อบต.ตำนาน นายก 14072556.pdf 70 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ทต.หนองพ้อ และส.อบต.เขาชัยสน แทนตำแหน่งที่ว่าง  
  ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.17 ท.ต.หนองพ้อ และส.อบต.เขาชัยสน ซ่อม.pdf 125 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.เกาะหมาก เขต1 แทนที่ว่าง  
  ประกาศ 17 ส.อบต.เกาะหมาก เขต 1.pdf 59 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.วังใหม่ เขต 7 แทนที่ว่าง  
  ประกาศ 17 อบต.วังใหม่ เขต 7.pdf 54 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลแม่ขรี ครบวาระ และ ส.ทต.ทะเลน้อย เขต 2  
  ประกาศผล 17 ทต.แม่ขรี ครบวาระ และทต.ทะเลน้อย เขต 2.pdf 170 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
ประกาศผลการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ส.อบต.ป่าพะยอม เขต 4  
  ประกาศ 17 ส อบต.ป่าพะยอม เขต 4.pdf 57 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
ประกาศผลการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ทต.เขาเจียก อบต.ลำปำ และ อบต.เขาปู่  
  ประกาศผลเลือกตั้งซ่อม ทต.เขาเจียก อบต.ลำปำ อบต.เขาปู่.pdf 168 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 15 แห่ง กรณีครบวาระและจัดตั้งเป็นเทศบาล  
  ประกาศ 17 ทต.อ่าวพะยูน.pdf 129 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.หารเทา.pdf 127 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.หนองพ้อ.pdf 71 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.พนางตุง.pdf 199 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.บ้านพร้าว.pdf 131 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.บ้านนา.pdf 72 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.นาขยาด.pdf 130 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.ท่าแค.pdf 132 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.ดอนประดู่.pdf 131 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.ชุมพล.pdf 130 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.ชะรัด.pdf 128 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.โคกม่วง.pdf 129 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.โคกชะงาย.pdf 135 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.ควนเสาธง.pdf 131 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ทต.คลองใหญ่.pdf 129 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภา ทต.เขาหัวช้าง  
  ประกาศผลเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง.pdf 66 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
20
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 20 แห่ง กรณีครบวาระ  
  อบต.ควนมะพร้าว.pdf 236 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.ชัยบุรี.pdf 151 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.ตำนาน.pdf 102 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.เขาย่า.pdf 140 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.ตะแพน.pdf 137 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.หนองธง.pdf 84 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.ป่าพะยอม.pdf 72 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.โคกสัก.pdf 98 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.นาปะขอ.pdf 103 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.ฝาละมี.pdf 143 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.โคกทราย.pdf 149 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.ทุ่งนารี.pdf 83 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.ป่าบอน.pdf 141 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.พนมวังก์.pdf 135 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.ปันแต.pdf 98 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.หานโพธิ์.pdf 148 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.ชะมวง.pdf 161 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.คลองเฉลิม.pdf 153 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.เขาชัยสน.pdf 152 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.ควนขนุน.pdf 88 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 119
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 237,868