สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศและหนังสือสั่งการท้องถิ่น

 
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
เอกสารบรรยายเจ้าหน้าที่เตรียมการรับสมัคร ส.ทต.และนายกฯ  
  เอกสารบรรยายการรับสมัครท้องถิ่น.ppt 524 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การนับคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ พ.ศ.2554  
  ระเบียบ กกต.นับคะแนนใหม่ 54.pdf 464 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเก็บรักษาและการทำลายเอกสาร พ.ศ.2552  
  ระเบียบ กกต.ทำลายเอกสาร.pdf 139 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553  
  ระเบียบ กกต.ทำลายบัตรเลือกตั้ง 53.pdf 112 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
แบบรายงานต่างๆ ตามหนังสือสั่งการเลือกตั้งท้องถิ่น  
  แบบรายงานต่างๆ ตามหนังสือสั่งการเลือกตั้งท้องถิ่น.doc 200 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
แนวทางวินิจฉัยลักษณะบัตรดีบัตรเสีย  
  การวินิจฉัยบัตรดีและบัตรเสีย ปี53.pdf 357 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
คำสั่ง กกต.จว.ที่ 41/2551 มอบอำนาจ กกต.ท้องถิ่นแต่งตั้งอนุกรรมการ และผู้ช่วยเหลือ  
  คำสั่งมอบอำนาจ กกต.ท้องถิ่นที่ 41.pdf 16 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
หนังสือเวียนกำหนดค่าตอบแทน กปน.ว 603 วันที่ 27 มิ.ย.56  
  หนังสือแจ้งเวียนค่าตอบแทน กปน.ว 603 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2556.pdf 109 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
ประกาศวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง 2551  
  ประกาศวิธีการและลักษณะต้องห้ามหาเสียง51.pdf 62 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 114
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 359,323