สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

แบบฟอร์ม

 
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
ประกาศ กกต.เรื่องวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2555  
  ประกาศวิธีการลักษณะต้อง ฉ. 2.pdf 224 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แจ้งรายชื่อและจำนวนบุคคลผู้ช่วยในการหาเสียง  
  ประกาศจำนวนผู้ช่วยหาเสียง.pdf 50 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง.pdf 53 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 124
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 359,333