สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ทต.

 
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านนา  
  ประกาศ 17 ทต.บ้านนา.pdf 71 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประกาศ 17 ส.ทต.บ้านนา ซ่อมเขต 1.pdf 57 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลชุมพล  
  ประกาศ 17 ทต.ชุมพล.pdf 125 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าแค  
  ประกาศ 17 ทต.ท่าแค.pdf 128 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลโคกชะงาย  
  ประกาศ 17 ทต.โคกชะงาย.pdf 127 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านพร้าว  
  ประกาศ 17 ทต.บ้านพร้าว.pdf 127 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลดอนประดู่  
  ประกาศ 17 ทต.ดอนประดู่.pdf 128 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน  
  ประกาศ 17 ทต.อ่าวพะยูน.pdf 125 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหารเทา  
  ประกาศ 17 ทต.หารเทา.pdf 125 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลคลองใหญ่  
  ประกาศ 17 ทต.คลองใหญ่.pdf 130 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลควนเสาธง  
  ประกาศ 17 ทต.ควนเสาธง.pdf 127 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองพ้อ  
  ประกาศ 17 ทต.หนองพ้อ.pdf 70 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลพนางตุง  
  ประกาศ 17 ทต.พนางตุง.pdf 197 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลนาขยาด  
  ประกาศ 17 ทต.นาขยาด.pdf 125 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลโคกม่วง  
  ประกาศ 17 ทต.โคกม่วง.pdf 126 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลชะรัด  
  ประกาศ 17 ทต.ชะรัด.pdf 125 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลเขาหัวช้าง  
  ประกาศผลเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง.pdf 66 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
ประกาศผลเลือกตั้งเทศบาลตำบลสมหวัง  
  ประกาศผล 17 ทต.สมหวัง 19 ส.ค.55.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลนาโหนด  
  ประกาศ 17 ทต.นาโนด 5 ส.ค.55.pdf 106 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านนา  
  ประกาศผล 17 นายก ทต.บ้านนา 23 มิ.ย.55.pdf 18 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
20
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านสวน  
  ประกาศ 17 นายก ทต.บ้านสวน 25032555.pdf 31 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 46
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,426