สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
Office of Phetchabun Election Commission


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เว็บไซต์ สนง.กกต.จังหวัด
ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
สำนักวิจัยและคดี
กองทุนฯ พรรคการเมือง
สำนักผู้ตรวจการ
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ECT Intranet
ฅนไทยดอทคอม Thailand Gateway ประตูสู่บริการภาครัฐ
โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียน สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
Administrator
 
 

แบบฟอร์ม

 
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
แบบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ สปช. 1.1 (แก้ไขเพิ่มเติม)  
  แบบ กกต.สปช.1.1.docx 13 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบคำรับรองบุคค (แบบ สปช.4)  
  แบบคำรับรองบุคค (แบบ สปช.4).pdf 297 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ประวัติบุคคลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัด (แบบ สปช.5)  
  ประวัติบุคคลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัด (แบบ สปช.5).pdf 322 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ใบสมัครเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
  ใบสมัครเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด.pdf 610 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ว.12)และ(ส.ส.12)  
  แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ส.12).pdf 42 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ว.12).pdf 42 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล(ทก.1) และ แบบรายกลุ่ม(ทก.1/1)  
  แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแบบรายกลุ่ม(ทก1ทับ1.pdf 52 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล(ทก.1).pdf 47 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
หนังสือแจ้งผล การขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล(ทก2)และแบบรายกลุ่ม(ทก2/1)  
  หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาก่อนวันเลือกตั้งแบบรายกลุ่ม(ทก2ทับ1).pdf 73 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาก่อนวันเลือกตั้งแบบรายบุคคล(ทก2).pdf 73 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
แบบคำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ว.42)  
  คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ว.42).pdf 43 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด.(ส.ว.42ทับ ก.และ ทับ ข.)  
  คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด.(ส.ว.42ทับ ก.).pdf 122 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  หนังสือตอบรับ.(ส.ว.42ทับ ข.)doc.pdf 119 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ส.ส.28 หรือ ส.ว.28  
  หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ส.ส.28.pdf 46 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ส.ว.28.pdf 46 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
แบบพิมพ์ท้องถิ่นตามระเบียบ 2554 ใหม่ ส.ถ./ผ.ถ.1-40  
  33-36 ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 190 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  40-41ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 71 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  9 ท้องถิ่น 54.doc 50 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  1-8 ท้องถิ่น 54.doc 153 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  25-32ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 228 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  20-24 ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 71 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  19 ท้องถิ่น 54.doc 31 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  10-18 ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 271 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
แบบฟอร์มนำข้อมูลเข้าสู่ระบบและคู่มือการใช้งาน  
  แบบฟอร์มนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ.xls 52 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มนำข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งเข้าสู่ระบบ.xls 23 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  Link สำหรับ Download คู่มือการใช้ “แบบฟอร์มนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ” และ “แบบฟอร์มนำข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งเข้าสู่ระบบ”.txt 62 Bytes ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
คำขอยกเลิกลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร  
  คำขอยกเลิกลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร.pdf 19 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
แบบฟอร์มยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น  
  แบบฟอร์มบัญชีค่าใช้จ่าย.xls 56 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส.42)  
  คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส.42).pdf 82 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดแบบกลุ่ม (ส.ส. 42 ก.)  
  คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดแบบกลุ่ม (ส.ส. 42 ก.) .pdf 87 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
หนังสือตอบรับการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส. 42 ข.)  
  หนังสือตอบรับการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส. 42 ข.).pdf 114 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
หนังสือตอบรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ  
  หนังสือตอบรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ.pdf 51 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19
หนังสือแจ้งผลการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (ทก.21)  
  หนังสือแจ้งผลการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (ทก.21).pdf 107 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
20
หนังสือแจ้งผลการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง (ทก.2)  
  หนังสือแจ้งผลการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง (ทก.2).pdf 95 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 228
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 569,617