สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
Office of Phetchabun Election Commission


 
 
สายด่วนเลือกตั้ง
ร่วมลงนามถวายพระพร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เว็บไซต์ สนง.กกต.จังหวัด
ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
สำนักวิจัยและคดี
กองทุนฯ พรรคการเมือง
สำนักผู้ตรวจการ
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ECT Intranet
ฅนไทยดอทคอม Thailand Gateway ประตูสู่บริการภาครัฐ
โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียน สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
Administrator
 
 

แบบฟอร์ม

 
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
แบบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ สปช. 1.1 (แก้ไขเพิ่มเติม)  
  แบบ กกต.สปช.1.1.docx 13 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบคำรับรองบุคค (แบบ สปช.4)  
  แบบคำรับรองบุคค (แบบ สปช.4).pdf 297 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ประวัติบุคคลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัด (แบบ สปช.5)  
  ประวัติบุคคลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัด (แบบ สปช.5).pdf 322 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ใบสมัครเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
  ใบสมัครเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด.pdf 610 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ว.12)และ(ส.ส.12)  
  แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ส.12).pdf 42 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ว.12).pdf 42 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล(ทก.1) และ แบบรายกลุ่ม(ทก.1/1)  
  แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแบบรายกลุ่ม(ทก1ทับ1.pdf 52 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล(ทก.1).pdf 47 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
หนังสือแจ้งผล การขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล(ทก2)และแบบรายกลุ่ม(ทก2/1)  
  หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาก่อนวันเลือกตั้งแบบรายกลุ่ม(ทก2ทับ1).pdf 73 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาก่อนวันเลือกตั้งแบบรายบุคคล(ทก2).pdf 73 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
แบบคำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ว.42)  
  คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ว.42).pdf 43 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด.(ส.ว.42ทับ ก.และ ทับ ข.)  
  คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด.(ส.ว.42ทับ ก.).pdf 122 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  หนังสือตอบรับ.(ส.ว.42ทับ ข.)doc.pdf 119 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ส.ส.28 หรือ ส.ว.28  
  หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ส.ส.28.pdf 46 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ส.ว.28.pdf 46 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
แบบพิมพ์ท้องถิ่นตามระเบียบ 2554 ใหม่ ส.ถ./ผ.ถ.1-40  
  33-36 ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 190 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  40-41ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 71 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  9 ท้องถิ่น 54.doc 50 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  1-8 ท้องถิ่น 54.doc 153 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  25-32ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 228 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  20-24 ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 71 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  19 ท้องถิ่น 54.doc 31 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  10-18 ท้องถิ่น 54 ใหม่.doc 271 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
แบบฟอร์มนำข้อมูลเข้าสู่ระบบและคู่มือการใช้งาน  
  แบบฟอร์มนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ.xls 52 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มนำข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งเข้าสู่ระบบ.xls 23 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  Link สำหรับ Download คู่มือการใช้ “แบบฟอร์มนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ” และ “แบบฟอร์มนำข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งเข้าสู่ระบบ”.txt 62 Bytes ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
คำขอยกเลิกลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร  
  คำขอยกเลิกลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร.pdf 19 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
แบบฟอร์มยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น  
  แบบฟอร์มบัญชีค่าใช้จ่าย.xls 56 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส.42)  
  คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส.42).pdf 82 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดแบบกลุ่ม (ส.ส. 42 ก.)  
  คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดแบบกลุ่ม (ส.ส. 42 ก.) .pdf 87 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
หนังสือตอบรับการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส. 42 ข.)  
  หนังสือตอบรับการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส. 42 ข.).pdf 114 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
หนังสือตอบรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ  
  หนังสือตอบรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ.pdf 51 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19
หนังสือแจ้งผลการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (ทก.21)  
  หนังสือแจ้งผลการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (ทก.21).pdf 107 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
20
หนังสือแจ้งผลการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง (ทก.2)  
  หนังสือแจ้งผลการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง (ทก.2).pdf 95 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
21
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ (ส.ส.28)  
  แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ (ส.ส.28).pdf 95 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
22
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.28)  
  แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.28).pdf 93 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
23
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ. ผ.ถ.31)  
  แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ. ผ.ถ.31).pdf 93 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
24
แบบคำขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (ทก.11)  
  แบบคำขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (ทก.11).pdf 99 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
25
แบบคำขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง (ทก.1)  
  แบบคำขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง (ทก.1).pdf 94 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
26
คำขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้ง  
  คำขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้ง.pdf 39 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
27
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (แบบ ส.ส. 28)  
  หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจใช้สิทธิ..pdf 73 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
28
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (แบบ ทก. 1/1)  
  คำขอลงทะเบียนในเขตแบบกลุ่ม.pdf 114 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
29
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1)  
  คำขอลงทะเบียนในเขตรายบุคคล.pdf 106 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
30
คำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด  
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด.pdf 90 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
31
แบบฟอร์มใบสมัคร กกต.เขต และ ผอ.กกต.เขต และระเบียบฯ  
  3.pdf 257 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
32
แบบแสดงความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์  
  แบบสำรวจความคิดเห็1.pdf 784 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
33
คำร้องขอตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  
  kt1.pdf 93 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
34
คำขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้ง  
  คำขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์ลต..pdf 39 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
35
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด  
  คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตจังหวัด..pdf 50 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
36
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่อาจใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ว.  
  แจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ์ส.ว..pdf 93 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
37
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่อาจใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.  
  แจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ์ส.ส...pdf 95 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
38
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น  
  แจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิท้องถิ่น..pdf 93 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
39
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือตั้งท้องถิ่น  
  แบบยื่นค่าใช้จ่าย_30.pdf 81 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 572,523