สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง
Office of the Provincial Election Commission of Ranong


 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
รวมประกาศ/คำสั่ง คสช.
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
อปท.ที่ครบวาระ 2557
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
book open office
Par-Mem
E-Lib
elibrary
สรุปผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด กกต. พ.ศ.2549-2552
5 ขั้นตอนการเลือกตั้ง
 
 

คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษ  
  คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษไฟล์ที่ 1จาก1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย  
  คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 2จาก4.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 3จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 1จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 4จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง  
  คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 1จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 2จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน  
  คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 589 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน  
  คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 682 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
คู่มือ เล่ม 4 การลงคะแนนเลือกตั้ง  
  คู่มือ เล่ม 4 การลงคะแนนเลือกตั้ง ไฟล์ที่ 8จาก9.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 4 การลงคะแนนเลือกตั้ง ไฟล์ที่ 9จาก9.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 4 การลงคะแนนเลือกตั้ง ไฟล์ที่ 6จาก9.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 4 การลงคะแนนเลือกตั้ง ไฟล์ที่ 5จาก9.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 4 การลงคะแนนเลือกตั้ง ไฟล์ที่ 7จาก9.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 4 การลงคะแนนเลือกตั้ง ไฟล์ที่ 3จาก9.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 4 การลงคะแนนเลือกตั้ง ไฟล์ที่ 4จาก9.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 4 การลงคะแนนเลือกตั้ง ไฟล์ที่ 1จาก9.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 4 การลงคะแนนเลือกตั้ง ไฟล์ที่ 2จาก9.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
คู่มือ เล่ม 3_3 การรับสมัคร ส.อบต.และนายก อบต.  
  คู่มือ เล่ม 3_3 การรับสมัคร ส.อบต.และนายก อบต. ไฟล์ที่ 3จาก4.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 3_3 การรับสมัคร ส.อบต.และนายก อบต. ไฟล์ที่ 4จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 3_3 การรับสมัคร ส.อบต.และนายก อบต. ไฟล์ที่ 1จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 3_3 การรับสมัคร ส.อบต.และนายก อบต. ไฟล์ที่ 2จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
คู่มือ เล่ม 3_2 การรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  
  คู่มือ เล่ม 3_2 การรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ไฟล์ที่ 1จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 3_2 การรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ไฟล์ที่ 4จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 3_2 การรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ไฟล์ที่ 3จาก4.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 3_2 การรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ไฟล์ที่ 2จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
คู่มือ เล่ม 3_1 การรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.  
  คู่มือ เล่ม 3_1 การรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ. ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 3_1 การรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ. ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 3_1 การรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ. ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 3_1 การรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ. ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 3_1 การรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ. ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
คู่มือ เล่ม 2 บทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ,นายทะเบียนท้องถิ่น  
  คู่มือ เล่ม 2 บทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ,นายทะเบียนท้องถิ่น ไฟล์ที่ 1จาก1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
คู่มือ เล่ม 1 การปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง  
  คู่มือ เล่ม 1 การปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 1 การปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 1 การปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 1 การปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ เล่ม 1 การปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
กรณีตัวอย่างการวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร  
  กรณีตัวอย่างการวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับ.pdf 734 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  สารบัญ.pdf 51 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ปกคู่มือ.pdf 210 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คุณสมบัติเเละลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.หรือผ.ถ.pdf 253 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คำนำ.pdf 199 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
คู่มือปฏิบัติของเจ้าพนักงานผู้ดำเนิการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง  
  คู่มือ จพง.ปน.ส่วนที่ 2.pdf 516 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือ จพง.ปน.ส่วนที่ 1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
แบบพิมพ์และสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วย  
  แบบพิมพ์และสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วย.doc 559 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
คู่มือผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล  
  คู่มือผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 35
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 638,198