สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
Office of Sakonnakhon Province Election Commission


 
 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเวียน อปท.
Website สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Website กกต.จังหวัดอื่นๆ
กองทุนพรรคการเมือง
สถาบันพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ระเบียบ/กฎหมาย การเลือกตั้งท้องถิ่น

 
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
  6.pdf 974 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546  
  พรบ ทถ(2)2546.pdf 49 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554  
  พรบ ทถ(3)2554.pdf 70 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554  
  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนฯ.pdf 206 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2546  
  0 ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
  0 ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  
  0 ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น  
  0 ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
พ.ร.ป.การออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552  
  0 ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545  
  พรบ ทถ2545.pdf 212 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 253
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 385,796