สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
Office of Sakonnakhon Province Election Commission


 
 
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเวียน อปท.
Website สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Website กกต.จังหวัดอื่นๆ
กองทุนพรรคการเมือง
สถาบันพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ระเบียบ/กฎหมาย การเลือกตั้งท้องถิ่น

 
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2554  
  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557.pdf 43 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556.pdf 92 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556.pdf 47 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 155 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554.pdf 26 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554.pdf 974 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554  
  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนฯ.pdf 206 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2546  
  0 ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
  0 ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  
  0 ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น  
  0 ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
พ.ร.ป.การออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552  
  0 ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545  
  พรบ ทถ2545.pdf 212 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2546.pdf 49 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2554.pdf 80 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 13
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 663,786