สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ไฟล์ดาวโหลด

 
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
ผลการออกเสียงประชามติ จ.สงขลา เมื่อ 7 ส.ค.2559  
  ผลคะแนน อส23.pdf 80 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
ราคากลางวัสดุประจำหน่วยออกเสียง ฯ  
  ราคากลางวัสดุประจำหน่วยออกเสียง ฯ.pdf 79 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ราคากลางโครงการผลิตสื่อ ครั้งที่ 2  
  ราคากลางผลิตสื่อ ชุดที่ ๒.pdf 77 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ประกาศราคากลางโครงการผลิตสื่อ ครั้งที่ 1  
  ราคากลางผลิตสื่อ ชุดที่ ๑.pdf 77 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดกรณีเป็นคณะบุคคล  
  คำขอลงทะเบียนนอกเขตกรณียื่นเป็นคณะบุคคล.pdf 930 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด  
  คำขอลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด.pdf 431 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
ประกาศ ฯ กำหนดที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  
  ประกาศที่ออกเสียงนอกเขต.pdf 250 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข่าวประชาสัมพันธ์.pdf 554 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
ผลการออกเสียงประชามติ จ.สงขลา เมื่อ 19 ส.ค.2550  
  ผลการออกเสียงประชามติ จ.สงขลา ปี 2550.pdf 361 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
รายชื่อคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจำอำเภอ  
  รายชื่อคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ.pdf 128 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
ข้อมูลพื้นฐานจำนวนประชากรและจำนวนหน่วยออกเสียง  
  ข้อมูลพื้นฐานจำนวนประชากรและหน่วยออกเสียงประชามติ 2559.pdf 138 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวนหน่วยออกเสียง  
  ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวนหน่วยเลือกตั้งในการออกเสียงประชามติ 2559 .pdf 139 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
แนวปฏิบัติในการแสดงวิสัยทัศน์ ฯ สรรหา สปช.จังหวัดสงขลา  
  แนวทางการแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถาม.pdf 86 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหาเป็น สปช.จ.สงขลา  
  แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหา สปช จ.สงขลา.docx 15 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
ชื่อ-สกุลบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช.จังหวัดสงขลา  
  รายชื่อ.xls 25 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
รายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช.จังหวัดสงขลา  
  ประวัติผู้เสนอช่ื่อ สปช.สงขลา1.pdf 973 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
แบบ สปช.5  
  แบบ สปช.5.pdf 382 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
แบบ สปช.4  
  แบบ สปช.4.pdf 435 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19
ประกาศ คสช.ที่ 85/2557  
  ค 85_2557.pdf 496 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
20
แบบคำขอยกเลิกลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด ฯ  
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด.pdf 137 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 181
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 544,549