สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

สื่อสิ่งพิมพ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
แผ่นพับ/งานพรรคการเมือง  
  งานพรรคการเมือง.pdf 606 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แผ่นพับ/งานการมีส่วนร่วม  
  งานการมีส่วนร่วม.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
แผ่นพับ/งานจัดการเลือกตั้ง  
  การจัดการเลือกตั้ง.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
คู่มือเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ท้องถิ่น  
  คู่มือสมานฉันท์ ฉบับแก้ไข.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,961