สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
Office of Province Election Commission of udonthani


 
 
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถ หรือ ผถ พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
กฏหมายในการยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 

 
ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ. 17 มิถุนายน 2555  
  อบจ หนองหาน เขต2.pdf 566 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ หนองหาน เขต3.pdf 570 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ หนองแสง.pdf 585 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ หนองหาน เขต1.pdf 588 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ สร้างคอม.pdf 568 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ หนองวัวซอ เขต1.pdf 549 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ หนองวัวซอ เขต2.pdf 555 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ วังสามหมอ.pdf 578 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ เมือง เขต10.pdf 568 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ ศรีธาตุ.pdf 570 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ เมือง เขต11.pdf 575 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ เมือง เขต9.pdf 584 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ เมือง เขต8.pdf 570 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ เมือง เขต7.pdf 564 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ เมือง เขต6.pdf 561 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ เมือง เขต4.pdf 576 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ เมือง เขต5.pdf 595 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ บ้านผือ เขต3.pdf 551 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ ประจักษ์ศิลปาคม.pdf 602 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ พิบูลย์รักษ์.pdf 566 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ เพ็ญ เขต1.pdf 562 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ เพ็ญ เขต2.pdf 562 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ เพ็ญ เขต3.pdf 554 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ เมือง เขต 1.pdf 559 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ เมือง เขต2.pdf 554 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ เมือง เขต3.pdf 553 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ บ้านผือ เขต1.pdf 557 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ บ้านผือ เขต2.pdf 567 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ บ้านดุง เขต1.pdf 547 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ บ้านดุง เขต2.pdf 569 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ บ้านดุง เขต3.pdf 576 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ ทุ่งฝน.pdf 599 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ น้ำโสม.pdf 578 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ นายูง.pdf 553 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ โนนสะอาด.pdf 600 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ กุมภวาปี เขต3.pdf 558 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ กุมภวาปี เขต1.pdf 565 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ ไชยวาน.pdf 555 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ กู่แก้ว.pdf 554 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ กุดจับ เขต1.pdf 603 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ กุดจับ เขต2.pdf 552 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบจ กุมภวาปี เขต2.pdf 551 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบสรุปการใช้สิทธเลือกตั้ง อบจ 4.pdf 529 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ผลคะแนน นายก.pdf 598 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบสรุปการใช้สิทธเลือกตั้ง อบจ 2.pdf 524 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบสรุปการใช้สิทธเลือกตั้ง อบจ 3.pdf 521 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบสรุปการใช้สิทธเลือกตั้ง อบจ1.pdf 319 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 284,292