สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา
Office of Province Election Commission of Yala


 
 
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
 
 

ตัวอย่างหนังสือ และแบบพิมพ์อื่นๆ

 
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
การทำลายบัตรเลือกตั้ง  
  ขั้นตอนการทำลายบัตร.doc 954 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
รายงานการรับสมัครรายวันและการสรุปการรับสมัคร  
  5.2 แบบรายงานการรับสมัครนายก.doc 48 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  5.2 แบบรายงานการรับสมัครนายก.doc 48 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  5.2 แบบรายงานการรับสมัครสมาชิก.doc 48 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ตัวอย่างกำหนดป้ายหาเสียง  
  ตัวอย่างประกาศกำหนดป้ายหาเสียง.pdf 128 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
คู่มือการปฏิบัติงานก่อนการประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง  
  คู่มือการปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันประกาศ 1 จาก 6.pdf 951 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือการปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันประกาศ 5 จาก 6.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือการปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันประกาศ 4 จาก 6..pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือการปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันประกาศ 2 จาก 6.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือการปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันประกาศ 6 จาก 6.pdf 683 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือการปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันประกาศ 3 จาก 6..pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
คู่มือการนับคะแนน  
  คู่มือการนับคะแนน 1 จาก 6.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือการนับคะแนน 2 จาก 6.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือการนับคะแนน 3 จาก 6.pdf 315 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือการนับคะแนน 5 จาก 6.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือการนับคะแนน 6 จาก 6.pdf 163 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คู่มือการนับคะแนน 4 จาก 6.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
คู่มือการรับสมัคร อบจ.  
  2.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  3.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  5.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
คุ่มือการรับสมัครนายเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  
  4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  3.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  2.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
คู่มือการรับสมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
  1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  2.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  3.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน. รปภ.)  
  ส่วนที่ 1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ส่วนที่ 2.pdf 516 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
ตัวอย่างหนังสือขอความเห็นชอบจัดทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง  
  ขอความเห็นชอบจัดทำ-ใช้ ตรายาง.doc 40 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
ตัวอย่างหนังสือ ขอความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนรายวัน กปน.  
  ขอความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทน.doc 44 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
แบบพิมพ์ประจำหน่วย สำหรับ กปน. กรณีครบวาระ นายกและสมาชิกฯ  
  แบบพิมพ์ประจำหน่วย นายกและสมาชิก ครบวาระ.doc 568 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
แบบพิมพ์ประจำหน่วย สำหรับ กปน. กรณีเลือกตั้งทั่วไป นายกฯ  
  แบบพิมพ์ประจำหน่วย สำหรับ กปน. เฉพาะนายกฯ อบต..doc 472 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
แบบพิมพ์ประจำหน่วย สำหรับ กปน. กรณีเลือกตั้งซ่อม สมาชิกฯ  
  แบบพิมพ์ประจำหน่วยสำหรับ กปน. เฉพาะ สมาชิก.doc 471 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
แบบรายงานความพร้อม ( ก่อนวันเลือกตั้ง 3 วัน )  
  แบบรายงานความพร้อม(ก่อนวันเลือกตั้ง 3 วัน).doc 33 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
แบบพิมพ์และแบบรายงาน ที่ อปท. ต้องรายงาน กกต.จังหวัด วันเลือกตั้ง  
  แบบพิมพ์และแบบรายงาน ที่ อปท.ต้อง รายงาน กกต.จังหวัด วันเลือกตั้ง.doc 100 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
ตัวอย่างแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครท้องถิ่น  
  แบบตรวจสอบคุณสมบัติ.pdf 139 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
แบบการสั่งซื้อบัตร  
  แบบรายงานสั่งซื้อบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น.doc 60 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ตัวอย่างหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์อื่นๆ.pdf 50 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 261,655