สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
Political and Electoral Development Institute


 
 
E-library
เฟสบุ้คสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
Facebook ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
 
 

กระดานถามตอบ


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
เรียกร้องสิทธิ์การเลือกตั้ง
ดิฉันได้รับเอกสารจากบุรุษไปรษณีย์ 16/06/54 เวลา 18.30 น.เอกสารแจ้งการตรวจสอบ รายชื่อ สส.ในเขต และ ผู้มีสิทธิ์ในบ้านเลขที่นี้ ของสำนักงานเขตบางพลัด ในส่วนรายชื่อดิฉันระบุว่า ใช้สิทธิเลือกตั้งต่างประเทศ ดิฉันจึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามทางเขตในวันที่ 17/06/54 เวลา 9.40 น. ได้คำตอบว่าเขตได้ใช้ฐานข้อมูลเก่าเมื่อปี 50 ซึ่งดิฉันได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ไว้ที่ประเทศเยอรมัน จนท.อธิบายว่าดิฉันต้องไปยื่นเรื่องแก้ไข แต่ตอนนี้หมดเขตไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย ดิฉันได้แย้งไปว่าดิฉันย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทย มิ.ย 52 และได้ย้ายเข้าทะเบียนบ้านในเขตบางพลัด ทำไมถึงยังใช้ข้อมูลเก่า และในการเลือก สก. สข. ที่ผ่านมาดิฉันก็ยังไปใช้สิทธิ์ได้ จนท.บอกว่า มันเป็นการใช้กฎหมายคนละตัวกันกับการเลือกตั้ง สส. และก็ได้มีการออกข่าวด้วย ดิฉันไม่ทราบรายละเอียดข่าว เพราะเข้าใจว่าเฉพาะผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต ไม่คิดว่ารวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในต่างประเทศไว้ ต้องขอยกเลิก ดิฉันต้องการได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคืน จนท.บอกว่าไม่ได้ครั้งนี้ใช้สิทธิ์ไม่ได้ต้องรอครั้งต่อไป ดิฉันต้องการความช่วยเหลือ จนท. บอกให้โทรไปที่ กกต. ดิฉันก็โทรไปที่ กกต.เวลา 15.30 น. ก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกัน ดิฉันถามหาความช่วยเหลือหรือคำแนะนำและถามว่าทำไม จนท.เขต ไม่ส่งเอกสารชี้แจงกฎระเบียบการเลือกตั้งที่บ้านด้วย ดิฉันเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ออกจากบ้านไปทำงานแต่เช้ากลับดึก และคนที่ไม่มีเวลาจะได้ฟังข่าว จะทราบข้อกฎหมายรายละเอียดการเลือกตั้งได้เช่นไร จนท.กกต บอกแต่เพียงว่าคุณก็เขียนคำร้องเรียนมาแล้วทาง กกต. จะนำไปพิจารณาแก้ไข การประชาสัมพันท์เลือกตั้งครั้งต่อไป ดิฉันถามต่อว่า ทาง กกต.จะมีนโยบายขยายเวลาสำหรับผู้ตกหล่นได้หรือไม่ จนท.กกต.อธิบายว่ามันต้องใช้เวลา เพราะต้องทำเรื่องเข้าที่ประชุม และส่งต่อให้ครธกรรมการ ออกเป็นกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งสรุป ก็คือเป็นไปไม่ได้ที่ดิฉันจะได้สิทธิ์การเลือกตั้งคืน นอกเสียจากว่าถ้าดิฉันจะต้องการเลือกตั้งก็ต้องเดินทางกลับไปใช้สิทธิ์ที่ประเทศเยอรมัน ดิฉันต้องการร้องเรียนขอสิทธิ์การเลือกตั้งของดิฉันคืนตอนนี้ ดิฉันต้องการไปเลือกตั้งในวันที่ 03/07/54 ไม่ใช้ต้องรอการเลือกตั้งครั้งหน้า
โดย : พรวรินท์ อันธิยาพันธุ์  เมื่อ : 2011-06-18 08:51:53 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
สำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตได้หมดเขตไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2มิ.ย. 54 ที่ผ่านมาครับ โดยจะต้องยื่นแบบลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส.42)ครับ แต่เนื่องจากในครั้งนี้ได้พ้นกำหนดวันดังกล่าวมาแล้วจึงไม่สามารถลงทะเบียนได้
หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะมีกิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ 3 ประการ

การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
1.มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2.เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้
3.พิการ หรือสูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5.มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กม.
6.มีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ กกต.กำหนด

วิธีการแจ้งเหตุ ระหว่างก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน จนถึงหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน
1.กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
2.แนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
3.ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ได้ 3 วิธีการ คือ
3.1 ยื่นด้วยตนเอง
3.2 มอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทน
3.3 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ไม่ไปเลือกตั้ง ไม่แจ้งเหตุ เสียสิทธิ 3 ประการ
1.เสียสิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.
2.เสียสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.
3.เสียสิทธิการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน สิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิ่น
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2011-06-20 12:48:31