สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดเชียงใหม่
Office of Chiangmai Election Commission


 
 
ร่วมถวายพระพร
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แจ้งเบาะทุจริตการเลือกตั้ง
สำนักวินิจฉัยและคดี
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
เว็บไซด์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

ถาม-ตอบ


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
ทำลายบัตรเลือกตั้ง
ขอความอนุเคราะห์กกต.จว.เชียงใหม่ เรื่อง มติกกต.เกี่ยวกับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เลือกตั้งเมื่อวันที่21ธันวาคม2552 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการทำลายบัตรเลือกตั้ง
โดย : ทต.บ่อหลวง  เมื่อ : 2011-02-16 16:44:07 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
ได้แจ้งให้งานจัดการเลือกตั้งประสานกลับไปยังเทศบาลตำบลบ่อหลวงเรื่องการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว อย่างไรก็รอหน่อยนะ หรืออยากทราบอะไรเพิ่มเติมก็ 053-233278-9 ต่อ 2 หรือ 702 ก็ได้นะ
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2011-02-25 20:15:52