สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดเชียงใหม่
Office of Chiangmai Election Commission


 
 
ร่วมถวายพระพร
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แจ้งเบาะทุจริตการเลือกตั้ง
สำนักวินิจฉัยและคดี
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
เว็บไซด์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

ถาม-ตอบ


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482
มาตรา 19 (3) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันสมัครไม่ น้อยกว่าหกเดือน
ถามว่า เราเขาใจถูกต้องว่ามีภูมิลำเนาในเขตนั้นไม่ต่ำกว่าหกเดือนเท่านั้น ไม่ใช่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี ถูกต้องไหมค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย : คนตลาดขวัญ  เมื่อ : 2012-07-17 12:11:27 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
พ.ร.บ. 2482 ยกเลิกไม่ได้ใช้แล้ว ครับ กรณีภูมิลำเนา พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ม.44(3) มีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือได้เสียภาษีตาม กม.ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกม.ว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับ อปท.เป็นเวลา 3ปีติดต่อกันนับถึงปีที่สมัคร
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2012-07-20 09:43:28