สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดเชียงใหม่
Office of Chiangmai Election Commission


 
 
ร่วมถวายพระพร
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แจ้งเบาะทุจริตการเลือกตั้ง
สำนักวินิจฉัยและคดี
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
เว็บไซด์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

ถาม-ตอบ


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
ผิดหรือไม่
การสมัครนายกเทศบาลสง่าบ้านที่ผ่านมามีการซื้อเสียงถ้าหากมีพยานบุคคลยืนยัน และมีพยานยืนย้นว่าผู้ใหญ่บ้านทำตัวไม่เป็นกลางโดยช่วยผู้สมัครหาเสียงอย่างชัดเจน ผู้ใหญ่บ้านมีความผิดถึงขั้นไหน และนายกจะโดนใบเหลืองแดงหรือไม่
โดย : อยากบอก  เมื่อ : 2012-08-06 17:49:53 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
มาตรา ๖๐ ห้ามมิให้ จนท.ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็ฯการกระทำตามอำนาจหน้าที่
มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๐ ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปีและปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเพิกถอนสิทธิ ๑๐ ปี
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2012-08-08 19:21:20