สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
Office of Chiangrai Election Commission


 
 
ราชกิจจานุเบกษา
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
 
 

ตั้งคำถาม
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ หัวข้อคำถาม สร้างโดย วันที่สร้าง
71 ได้รับผิดชอบเป็น ผอปน.จะต้องแจ้งไม่ใช้สิทธิ์หรือเปล่า นายสมศัีกดิ์ ทรายแก่น 5 ต.ค. 55
70 การเลือกตั้งสอบต. นาย สะอาด แซ่หยี่ 25 ก.ย. 55
69 การจัดการเลือกตั้งของเทศบาล help 21 ก.ย. 55
68 จบ ม.3 สมัครอะไรได้บ้างครับ โสภณ 14 ก.ย. 55
67 การโฆษณาหาเสียงเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือไม่? ศิลป์ อัตริ 13 ก.ย. 55
66 การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สจ ล่วงหน้า รุจิรา 13 ก.ย. 55
65 ใช้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วลาออกมาสมัครนายกเทศมนตรี โสภณ 13 ก.ย. 55
64 รายชื่อตกหล่น ชาญชัย 10 ก.ย. 55
63 การมีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น นายพงษ์นรินทร์ นนท์ก่ำ 5 ก.ย. 55
62 นักจัดรายการ แหม่ม 4 ก.ย. 55
61 การเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับ ส.อบจ. ดลหทัย 28 ส.ค. 55
60 การเสียสิทธิเลือกตั้ง ส.อบต. ผู้สงสัย 25 ส.ค. 55
59 ถามเรื่องการรับสมัคร สจ นายวีรพงษ์ 19 ส.ค. 55
58 จะสมัคร สจ เชียงรายเมื่อไหร่ครับ นายวีรพงษ์ 18 ก.ค. 55
57 เมื่อไหร่จะเปิดรับสมัคร สจ.เชียงราย และติดประกาศที่ไหน คะ อมรรัตน์ 2 ก.ค. 55
56 ถามเรื่องการรับสมัคร สจ จะมีขึ้นเมื่อไหร่ครับ นายวีรพงษ์ 2 ก.ค. 55
55 ขั้นตอนการขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด มาลินี อินต๊ะตื้อ 22 มิ.ย. 55
54 สมัครอบต วาสนา 20 มิ.ย. 55
53 สงสัยเรื่องหลักเกณฑ์ในการกำหนดวันเลือกตั้ง ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ค่ะ nim 16 มิ.ย. 55
52 พนักงานสถานธนานุบาลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่หรือไม่ นายโสภณ 12 มิ.ย. 55
51 เคยต้องโทษจำคุกสมัครนายก อบต.ได้หรือไม่ สม 11 มิ.ย. 55
50 ขอหารือเรื่องราษฎรร้องเรียน เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 9 มิ.ย. 55
49 ป้ายหาเสียงนายก อบต. อนุชา 5 มิ.ย. 55
48 ยกเลิกแล้วกลับใช้สิทธิ์ได้เลยรึเปล่า เมย์ 5 มิ.ย. 55
47 เมื่อไหร่จะมีการรับสมัค ส.อบจ.เชียงราย ครับ ชินกร 5 มิ.ย. 55
46 อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง การรับสมัคร สจ. สยุมภู 31 พ.ค. 55
45 ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ โดยไม่ได้แจ้งเหตุ 3 ครั้งจะถูกตัดสิทธิ์เบี้ยคนพิการจริงไหมค่ะ ชูศรี เชื้อเมืองพาน 29 พ.ค. 55
44 อยากรู้ พรรณวดี 28 พ.ค. 55
43 การขอยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด maiv 25 พ.ค. 55
42 การย้ายสิทธิ์การ****ตั้ง เมย์ 25 พ.ค. 55
41 การให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ 007 24 พ.ค. 55
40 ไม่ได้ไปเลือกตั้ง อบต. จักรกฤษณ์ แจ่มศิริ 23 พ.ค. 55
39 การไม่ไปใช้สิทธิ มนัส ผิวผ่อง 23 พ.ค. 55
38 การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.เชียงราย ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ไอรดา 21 พ.ค. 55
37 การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกนายก อบจ.เชียงราย พรมดา 18 พ.ค. 55
36 คนเป็น ส อบต.ไปรับจ้างขับรถแห่ป้ายหาเสียงให้กับ นายก อบจ ผิดไหมครับ บรรจง บุญยี่ 15 พ.ค. 55
35 การเลือตั้งล่วงหน้า จิรชฎา 14 พ.ค. 55
34 มีชื่อในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านที่จะรับสมัคร ส.อบต.ไม่ถึงปี จะสมัคร ส.อบต. ได้หรือไม่ ถ้าได้เสียภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่หมู่บ้านนั้นเกินกว่า สามปี จิรยุทธ์ ศรีบริรักษ์ 29 เม.ย. 55
33 ไม่มีสิทธิเลือกตั้งร้องเรียนได้หรือไม่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 22 เม.ย. 55
32 ผู้มีสืทธิ์เลือกตั้ง ทรงเพช ใจทน 12 เม.ย. 55
31 ระเบียบข้อห้ามในการเลือกตั้งท้องถิ่น com 10 เม.ย. 55
30 ถ้าลงสมัคร ส.ท แล้วมีชื่ออยู่ในหนังสือธรรมะแล้วมีคนอื่นที่ต้องการทำด้วยแล้วได้หนังสือไปแล้วมีสิทธิ์โดนใบแดงหรือไม่? ดลนี สุภาพจันทร์ 5 เม.ย. 55
29 ถ้าลงสมัคร ส.ท แล้วมีชื่อพิมพ์ในหนังสือธรรมะจะมีความผิดไหม? ดลนี สุภาพจันทร์ 2 เม.ย. 55
28 อยากทราบรายละเอียด สจ.เชียงราย สุรชาติ 21 มี.ค. 55
27 อบต.แม่ฟ้าหลวง มีกำหนดเลือกตั้งใหม่เมื่อไหร่ครับ วายุ 13 มี.ค. 55
26 รายละเอียดค่าสมัคร ขนาดของแผ่นป้ายและสื่อสิ่งพิมพ์ และจำนวนของประกาศและแผ่นป้าย รวมทั้งสถานที่ปิดประกาศหรือแผ่นป้าย Mr.X 8 มี.ค. 55
25 อบต.ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลการห้ามกระทำการตามมาตรา 57 จะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด ? พิชิต ไชยเขียว 18 ก.พ. 55
24 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปรัชญา 13 ก.พ. 55
23 การประกาศและกำหนดวันเวลาเลือกตั้งเทศบาลตำบลห้วยซ้อ พิชิต ไชยเขียว 12 ก.พ. 55
22 การเลือกตั้ง อารดา 11 ก.พ. 55
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า