สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่
Office of Krabi Election Commission


 
 
แอพ ตาสับปะรด
แอพ ดาวเหนือ
แอพ ฉลาดรู้ประชามติ
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์
ECTmedia
 
 

ถาม-ตอบ/แสดงความคิดเห็น


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ
ในช่วงนี้ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งนายกและ ส.อบจ.กระบี่ แต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีถิ่นที่อยู่ไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 เมตร อันเป็นเหตุผลโดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ มีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้างที่พึงกระทำเพื่อไม่ให้เสียสิทธิทางการเมือง
โดย : Anonymous  เมื่อ : 2012-07-04 03:47:26 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
สามารถไปแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่สำนักทะเบียนที่ตนเองมีชื่อ หรือ ส่งจดหมายทางไปรษณีย์แจ้งความประสงค์ขอแจ้งเหตุไปยังนายทะเบียนที่สำนักทะเบียนที่มีชื่อ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ภายในวันที่ 21 ก.ค. 2555
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2012-07-16 11:42:21