สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก
The Office of Provincial Election Commission of Nakhonnayok


 
 
Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
สำนักวินิจฉัยและคดี
อ่านข่าวประจำวัน กกต. cliping news
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ลูกเสืออาสา กกต.
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กองทุนพัฒนาการเมือง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
 
 

ถาม-ตอบ


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
ลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
กรณีปัจจุบันเป็นสอบต.อยู่จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน..อยากถามว่าจะต้องลาออกจาก..สอบต. กี่เดือน/กี่วัน ครับ อยากทราบด่วนเลยนะครับเพราะผู้ใหญ่คนปัจจุบันจะหมดวาระเดือนธันวาคม 53 นี่เอง....จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับผม...084-647-6363-086-127-4540 พิสิษฐ์
โดย : นายพิสิษฐ์ เหล่าวงศ์โคตร  เมื่อ : 2010-11-18 09:04:52 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
ผู้ อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายสมหมาย อุบลวรรณา หัวหน้างานจัดการเลือกตั้งเป็นผู้ตอบคำถาม วันที่ 22 พ.ย.2553 ได้ติดต่อทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว

ดังนี้ประเด็นการขอลาออก จะต้องสอบถามไปที่ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 037-313-673 หรือ 037-316-110 เนื่องจากเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และคุณสมบัติการลงสมัครผู้ใหญ่บ้านให้สอบถามไปที่ทีทำการปกครอง อำเมืองนครนายก โทร.037-311-270
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2010-11-23 11:03:58