สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
Office Of Election Commission Of Nakhonratchasima


 
 
เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิค
ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
โครงการลูกเสืออาสากกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองเเละการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กกต
 
 

ถาม-ตอบ (Q&A)


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
ประธานสภา อบต ป4มีสิทธิสมัครนายกเทศบาลเมืองได้ไหม
ขอความชัดเจนคุณสมบัติผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองถ้าเป็นสมาชิก อบต สามารถสมัครเป็นนายกเทศบาลเมืองได้ไหม
โดย : สุรพงบ์ รอดเสียงลำ้  เมื่อ : 2013-01-18 08:37:16 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 คุณสมบัตินายกเทศมนตรี (ให้ดู) มาตรา 48 เบญจ(2) มีคุณสมบัติผู้สมัคร อย่างไรก็ตามขอให้นำเอกสารหลักฐานมาขอตรวจสอบได้ก่อนการรับสมัครฯ ที่งานจัดการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-230995 ต่อ 4
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2013-01-22 09:36:42