สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
Office Of Election Commission Of Nakhonratchasima


 
 
เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิค
ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
โครงการลูกเสืออาสากกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองเเละการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กกต
 
 

ถาม-ตอบ (Q&A)


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เนื่องจากฉันเคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตตอนเรียนที่กรุงเทพแล้วปัจจุบันกลับมาทำงานที่บ้านแล้วและก่อนลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตก้อเชคจากเนตแล้วว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งที่บ้านเละไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกใช้สิทธิ์นอกเขตแต่พอวันเลือกตั้งมีชื่อตัวเองแต่เป็นใช้สิทธิ์ที่กรุงเทพเลยเลืกตั้งไม่ได้ แล้วามกรรมการบอกว่าต้องแจ้งยกเลิกจากใช้สิทธิ์กรุงเทพก่อน จะมีวิธีแก้ไขอย่งไรบ้างซึ่งโดยความคิดส่วนตัวแล้วน่าจะทำเปงรอบๆไปเช่นครั้งที่แล้วเลือกนอกเขตก็จบเป็นครั้งไปเพราะบุคคลนั้นอาจกลับมาทำงานที่บ้านเกิดแล้ว แต่ถ้าไม่ก้อให้ไปลงทะเบียนใช้สิทใหม่แล้วอย่างนี้ถ้าจะให้ไปยกเลิกการใช้สิทนอกเขตที่กรุงเทพก็ต้องเสียค่าเดินทางอีก ช่วยบอกวิธีแก้ไขด้วยค่ะ
โดย : บุปผชาติ  เมื่อ : 2011-07-03 10:24:33 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
กรณีดังกล่าวข้างต้น ขอเรียนว่าแนวทางการปฏิบัติ ควรดำเนินการ ดังนี้
1. ภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้งให้ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. 28 หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักบานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมกับแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
2. หลังจากวันเลือกตั้งผ่านไปแล้ว ให้ไปยื่นคำร้องแจ้งขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดที่ติดค้างอยู่นั้น ที่งานจัดการเลือกตั้ง สำนักงาน กกต.จว. หรือที่สำนักงานทะเบียนอำเภอหรือทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2011-07-04 00:55:31