สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่
Phrae Province Election Commission


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
โครงการลูกเสืออาสา
สำนักวินิจฉัยและคดี
แจ้งเบาะแสทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
องค์กรอิสระ
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
 
 

ถาม-ตอบ


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
สมาชิกสภา อบต. ต้องคดียาเสพติด
ถ้าสมาชิก สภา อบต.ต้องคดียาเสพติด โดยขณะนี้เพิ่งจะถูกจับดำเนินคดี แต่ยังไม่มีการแจ้งมายัง อบต. อบต.จะต้องดำเินินการอย่างไรบ้างค่ะ ต้องรอให้ทางตำรวจแจ้งมาก่อนหรือต้องไปติดตามเรื่องเอง แล้วต้องแจ้ง กกต. หรือไม่ แล้วจะให้เขาหยุดปฏิบัิติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ
โดย : สุาวดี  เมื่อ : 2011-11-07 10:24:48 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
ตามที่คุณสุภาวดี ได้มีคำถามมาจะแยกตอบเป็น 2 เรื่อง ดังนี้
1. ส.อบต. ที่ต้องคดียาเสพติดจะพ้นจากตำแหน่งหรือไม่
ตอบ. จะต้องดูเรื่องการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตาม พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.อบต. ตาม พรบ. สภาตำบล และอบต. มาตรา 45 ส.อบต. จะสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อ (4) ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.อบต. ให้นายอำเภอสอบสวน และวินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สุด
กรณีนี้น่าจะยังไม่ถือว่า ส.อบต. สิ้นสุดสมาชิกภาพ เพราะยังเป็นผู้ต้องหาอยู่ และยังไม่มีคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล ครับ.
2. กรณีที่ต้องแจ้ง กกต. จะต้องแจ้งเมื่อไหร่ หรือไม่
ตอบ. การแจ้ง กกต.นั้น จะต้องแจ้งเมื่อส.อบต. พ้นจากตำแหน่งแล้ว เพื่อดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างต่อไป ครับ.

งานการจัดการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.แพร่
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2011-11-07 15:48:01
    
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 66
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 103,546